Elállási/Felmondási nyilatkozat

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

 

Címzett:

 

Golden Life Trading S.L. (Sociedad de Responsabilidad Limitada)

Spanyolország, 28046 Madrid, Paseo Castellana Nr. 40. 8. Planta

E-mail: office@goldenlifetrading.com

 

 

 

Alulírott/ak ……………………………………………………………………..………………… kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvétele vagy alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

 

A fogyasztó(k) neve:

 

A fogyasztó(k) címe:

 

A fogyasztó(k) aláírása:

 

 

Kelt: